Dijital Reklamcılık’da Yaratıcılığın Geleceği

Dijital ortamın hızlı bir şekilde değiştiğini anlıyor ve görüyoruz, fakat yeni gerçekliğe ve değişime hazırlanmak için neler yapıyoruz? Dijital reklamda ki değişiklikleri pazarlamacılar, reklamcılar, medya şirketleri ve teknik açıdan etkili içerik üreten platformlar üzerindeki etkilerini açıklamak ve iyi derecede analiz etmek reklamdaki yaratıcılığı belirleyecektir. Dijital reklamcılık da yaratıcılığın geleceği konusunda toplumun birçok kesiminin farklı önerileri ve öngörüsü vardır.

Gelecekte yaratıcı uygulamalarımıza zamanımızın bir başka boyutunu ekleyeceğiz. Günümüzde ise çoğunlukla zaman reklamcılığın sabit bir bileşenidir. Reklamcılık TV veya radyo da belirli bir ticari uzunluğa sahip olduğundan mesajı iletmek için fazla zaman harcadığımızı düşünüyorum. Ayrıca izleyicinin basılı reklamlara belirli bir süre dikkat gösterdiğini varsayıyoruz. Gelecekte reklamların büyük çoğunluğu, tüketiciyi sıklıkla içerik tüketim deneyiminin hızını kontrol ettiği sabit olmayan ortamlara yerleştirilecek.

Değişken zaman seçenekleri yalnızca bir reklamın görüntülenip görüntülenmeyeceğini ölçmekle kalmayıp, ne kadar süreyle ölçülebildiğini belirleyerek yeni teknoloji ile kullanılabilir hale getirilmeli. Reklam tanıma ve hatırlama üzerine maruz kalma süresinin kuvvetli ve nedensel bir etkisi var ve bu etki marjinal seviyenin ötesinde sürüyor. Araştırmalar farklı reklamların maruz kalma sürelerinde istenen etkiyi sağlayabileceğini göstermektedir. İletişim uzmanları olarak, yalnızca yaratıcılığımızın işe yarayıp yaramadığını anlamakla kalmayıp aynı zamanda istenen etkiyi elde etmek için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini de bilmemiz gerekmektedir.

Gelecekte Reklamlar Daha Dinamik Olacak

Günümüzde reklamlar çoğunlukla sabit değişmeyen varlıklardır. Bu eşsiz bir şekilde gösterilen ögelerin koleksiyonlarını paketleyen çoğu dijital reklam için bile geçerlidir. Gelecekte reklamlar iki şekilde dinamik olacak. İlki boyutta, reklamlar görüntülendikleri cihazla eşleşecek şekilde boyut değiştirir. Buna duyarlı tasarım deniyor ve bugün belirli bir ölçüde kullanılmaktadır, ancak gelecekte yaygınlaşacaktır. Tüm reklamlar bir telefonda, bir tablette, üçte biri bilgisayarda olmak üzere bir form alacaktır.

İkinci yol daha da heyecan vericidir. Reklamlar kimlere, nerede ve ne zaman sunulacaklarına göre değişen dinamik bir içeriğe sahip olacak. Buna kişiselleştirilmiş veya programlı yaratıcı denir. Reklamlar örneğin bir başlık, resim, logo, eylem çağrısı ve arka plan rengi gibi çeşitli bileşenler kullanılarak oluşturulacak ve ajanslar her birinin birden fazla sürümünü oluşturacaktır.

Reklam bir uygulamaya veya web sayfasına sunulduğunda, reklam sunucusu çevrimiçi davranışları, yerleri, saatleri ve benzeri görüntülemeler hakkında bilgi toplar ve istenen yanıtın ortaya çıkması muhtemel envanter dizisini bir araya getirir. Bunu günümüzde yerel bir araba satıcısı için bir coğrafyaya özgü bir teklifi zaman ve hava içeren alerji ilaçlarını içeren çevrimiçi reklamlarla basit bir şekilde görebilirsiniz.

Gelecekte ajanslar yüz binlerce olmasa da binlerce varyasyona sahip reklamlar oluşturabilecek. Örneğin bir araba markası, belirli bir satıra tüm varyantları kullanma ve ana mesajı (güvenlik, performans, teknoloji v.s) profiline uyacak şekilde değiştirme özelliğine sahip tek bir reklam oluşturabilir. Reklamların izleyiciyi etkilemesi için veri odaklı optimizasyonla birlikte yaratıcılığı daha üst seviyelere çıkartması ve izleyiciyi etkilemesi gerekiyor. Geleceğin mesleklerinden birisi olarak da görülen dijital reklamcılık hakkında ne gibi gelişmeler olacağını merakla bekliyoruz.

Benzer İçerikler